Smilšu spēles terapija

Smilšu spēles terapija ir iespēja iepazīt savu iekšējo pasauli, izmantojot speciāli pagatavotas smilšu kastes un daudzas figūriņas drošā un brīvā gaisotnē, kas veidojas attiecībās ar terapeitu. Tā palīdz izpaust to, ko vārdos grūti izteikt, pieskarties tām mūsu dvēseles daļām, kuras nevar uzrunāt tieši, un ieraudzīt sevī to, kas paslīd garām ikdienišķajai uztverei. Smilšu spēles terapija sniedz iespēju – simboliskā līmenī pārstrādāt psihi traumejošās situācijās, ar radošas pašizpausmes palīdzību atbrīvoties no negatīvas emocionālas pieredzes, kā arī paplašināt iekšējo pieredzi un stiprināt apzināto ES, integrējot apziņā bezapziņas, tostarp arī arhetipisko, saturu. Ļoti svarīgi ir sniegt gan bērniem, gan arī pieaugušajiem iespēju atrast ceļu uz viņu personiskajiem pārdzīvojumiem, ceļu uz savu iekšējo brīvību.

("Vera Batņa „ Pasaule smiltīs. Smilšu spēles terapija. Raka, 2011.g.)

Psihologa pakalpojumi

Psihologs nav ārsts, viņš neārstē un neizraksta zāles. Psihologs nesniedz padomus, kā pareizi būtu dzīvot vai rīkoties konkrētā situācijā. Psihologa kompetence ir konsultēšana, kuras laikā notiek saruna par dzīves situācijām, notikumiem, pārdzīvojumiem, kas ir izraisījušas dažādas emocijas – bailes, kaunu, vainas apziņu, sevis nespēju pilnvērtīgi pieņemt, dusmas, agresiju. Sarunas laikā psihologs palīdz pašam klientam ieraudzīt savu dzīvi un notikumus „spoguļattēlā” un sniedzot atbalstu, palīdz pašam klientam atrast sev piemērotākos risinājuma veidus, meklējot visus nepieciešamos resursus. „Jo visas atbildes ir mūsos katrā iekšā – tikai ir jāprot tās atrast un sadzirdēt.”

Sagatavošana skolai

Laipni gaidīs bērnus uz individuālajām nodarbībām lai mājīgā gaisotnē un sirsnīgā atmosfērā apgūtu skolai nepieciešamās prasmes un iemaņas, izmantojot kreatīvu pieeju, attīstītu uztveri un domāšanu, sakārtotu emocionālo pasauli. 
Apmācības notiek pēc individuāli sastādītas programmas, kas apstiprināta IZM.
Nodarbības notiek individuāli. Iespējams noteikt bērnu kognitīvās spējas ar Vudkoka Džonsona testu.

Pedagoģiskās korekcijas programma 1.-4.klašu skolēniem 

Šī programma ir paredzēta, lai bērns individuāli spētu apgūt nepieciešamo mācību vielu, izmantojot viņam sastādīto mācību programmu vienā vai vairākos mācību priekšmetos, izpētot viņa individuālās spējas, lai viņš veiksmīgāk varētu iekļauties kopīgajā mācību procesā skolā.

Radošie darbiņi

Apglezno stikla dažādus traukus – krūzītes, glāzes, kausus, vāzes, ar jūsu vēlamo zīmējumu, kā arī veic nepieciešamo uzrakstu dažādām dzīves situācijām un notikumiem. Apglezno zīda šalles, lakatiņus, kaklasaites – komplektus ar šallītem, kā arī atsevišķi raksturojošas lietiņas – pēc jūsu īpašām vēlmēm. Apglezno un gatavo karogus kāzām un dažādiem notikumiem, ar jūsu izvēlēto zīmējumu. Zīmē plakātus, kā arī kāzu un jubileju albūmus ar ierakstītiem tekstiem. Noformē telpas dažādiem svētku notikumiem. Noformē mašīnu kāzām, bērnības svētkiem, kristībām. Vada jubileju pasākumus.